povrchové úpravy fasády

- Mám dom z pórobetónu. Aké riešenie je najvhodnejšie na fasádu?

- Bývam blízko priemyselnej zóny. Akú povrchovú úpravu mám zvoliť, aby dom pôsobil čistým vzhľadom aj po dlhšom čase?

- Mám starú chalupu. Čo na fasádu?

Takéto a mnohé iné otázky nám denne dávajú stavitelia či majitelia rodinných domov. Keďže v súčasnosti je na trhu množstvo materiálov, určených na povrchovú úpravu fasád, stojí staviteľ neraz pred na pohľad zložitým problémom - "Ktoré riešenie je to optimálne?" Ponúkame niekoľko tipov pre lepšiu orientáciu.

 

Náter alebo prefarbená omietka?

Prvým kritériom pri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne predstava o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a farebnosť povrchovej úpravy). Tu si musíme uvedomiť, že v zásade máme tri možnosti:

Fasádne nátery.

Výsledným efektom sú hladké fasádne plochy. Použitie najmä pre rekonštrukcie historických objektov resp. pri obnove starších fasád. Podkladom pre fasádny náter by mal byť zahladený povrch štukovej omietky. Nie je to nevyhnutnou podmienkou, avšak pri náteroch drsných plôch sa zvyšujú nároky na prácnosť a spotrebu materiálu. Nevýhodou náteru oproti fasádnym prefarbeným omietkam je jeho nižšia oteruvzdornosť a tým i častejšia potreba obnovy. Komplexnejší obraz o rozdelení fasádnych náterových hmôt nájdete TU

Minerálne ušľachtilé omietky.

Materiály, ktoré pripomínajú v minulosti používaný brizolit. Ide o cenovo dostupné riešenie fasád každého druhu. Podkladom je nahrubo stiahnutý povrch jadrovej omietky, resp. kvôli prídržnosti nevyhnutne zdrsnený povrch podkladovej omietky.

Tenkovrstvové prefarbené omietky.

Najvyšší stupeň ochrany fasády. Materiál v jadre prefarbený, s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, farebne stály, s dlhou životnosťou. Rôzne štruktúry povrchu, široká farebná paleta. Ako podklad sa vyžaduje dostatočne vyzretý, zahladený povrch štukovej omietky.

 

Použitie a rozdelenie materiálov

Bez ohľadu na to, čo sme spomínali, je však najdôležitejšie zvoliť takú povrchovú úpravu, ktorá bude zložením a vlastnosťami vhodne spolupôsobiť s podkladom. Tým vznikne dokonalý systém ochrany fasády a zároveň bude schopná odolávať všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom (slnečné žiarenie, hnaný dážď, výfukové plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy atď). Vlastnosti fasádnych materiálov sú dané ich zložením, pričom rozhodujúci vplyv zohráva druh použitého spojiva. Moderné fasádne materiály môžeme podľa druhu spojiva rozdeliť na:

Pri výbere vhodného materiálu musíme rešpektovať charakteristické vlastnosti jednotlivých skupín a rozhodovať sa podľa konkrétnych okrajových podmienok, v ktorých budú materiály aplikované (druh podkladu z hľadiska materiálového zloženia, vlhkosť podkladu atď) a podľa požiadaviek, ktoré majú plniť. Typickým príkladom je požiadavka na paropriepustnosť, s ktorou sa stretávame najmä pri starších objektoch, ale aj pri novostavbách s vyššou stavebnou vlhkosťou (nedostatočne vyzretými omietkami a potery, nevyzretý pórobetón a pod.). V takomto prípade by mala mať povrchová úprava pokiaľ možno čo najnižší difúzny odpor (POZOR! certifikácia rozdelenia je prístupná len podľa normy DIN 52615 /l/, min. WDD = 548 gr/m2 na 24 hod, nakoľko naša norma presne nešpecifikuje nároky na silikátové a silikónové produkty a hodnoty ich difúznych odporov) a pre použitie sú preto vhodné najmä minerálne, silikátové alebo xyloxánové materiály. Akrylátové disperzné povrchové úpravy sú pre vyšší difúzny odpor pre aplikáciu na týchto špecifikovaných objektoch nevhodné. Naopak, v prípade požiadavky na sýte farebné odtiene sa odporúča použiť len akrylátové materiály, ktoré umožňujú použiť výraznejšiu pigmentáciu. Xyloxánové a najmä silikátové hmoty nie je možné miešať v príliš výrazných farebných odtieňoch, farebnosťou (ako aj zložením) sa teda približujú skôr k prírodným odtieňom. Silikátové materiály sa neodporúča aplikovať na vyspravované fasády, hrozí riziko, že fasády "sfľakatejú" kvôli nerovnomernej nasiakavosti, vlhkosti podkladu a dodatočnej reakcii pigmentov s nevyzretým carbidom vápnika v uzavretých podkladoch. Na takéto povrchy je ideálne použiť materiály na xyloxánovej, prípadne akryl-xyloxánovej báze. Silikátové omietky a farby však nie je vhodné aplikovať na staré xyloxánové a disperzné nátery, teda na hydrofobizované podklady (kapilárnu absorbciu omietky a náterov špecifikuje DIN 52617 /l/, max. W = 0.034 až 0.05 kg/m2 x h 0.5 t). 

Z uvedeného vyplýva, že skutočne relevantných podmienok pri realizácii tej správnej povrchovej úpravy (z pohľadu chemického zloženia) je niekoľko. Pri aplikácii na kontaktné zatepľovacie systémy sa okrem spomínaného berie do úvahy najmä súčiniteľ difúzie vodnej pary jednotlivých častí použitého systému (armovacia malta, minerálne vlákniny, extrudovaný či expandovaný polystyrén,...) 

Prostredie a dodávateľ

Pri rozhodovaní o najvhodnejšej povrchovej úprave zohráva často dôležitú úlohu aj prostredie, v ktorom je objekt postavený. Ak je totiž situovaný v prostredí s vyšším znečistením životného prostredia, je dobré sa pri výbere orientovať na materiály s nízkou špinivosťou. Tejto požiadavke opäť najlepšie vyhovujú xyloxánové, silikátové a minerálne materiály. Disperzné látky svojím statickým elektrickým nábojom naopak priťahujú poletujúce zrnká prachu a sú teda náchylnejšie na znečistenie. V exponovaných lokalitách s častými silnými hnanými dažďami je potrebné voliť materiál s nízkou nasiakavosťou, napr. xyloxánové alebo disperzné materiály. Z pohľadu materiálovej bázy sa najdlhšou životnosťou vyznačujú silikátové a xyloxánové materiály. Záručné a testované časové periódy pre jednotlivé výrobky sú však veľmi dlhé (cca 20 rokov) a rozdiely malé na to aby práve životnosť mohla byť rozhodujúcim kritériom výberu povrchovej úpravy fasády.

O spoľahlivom fungovaní povrchovej úpravy však okrem výberu vhodného materiálu rozhoduje aj výber dodávateľa. Ponuka fasádnych povrchových úprav je v súčasnosti veľmi široká, od lacných a menej kvalitných až po skutočne vysoko kvalitné materiály s overenou životnosťou a spoľahlivosťou. Podobne ako pri iných investíciách s očakávanou dlhodobou životnosťou, je rozumné prikloniť sa k materiálom od renomovaných a časom už overených výrobcov, ponúkajúcich okrem kvalitných materiálov aj komplexný servis a poradenstvom prostredníctvom svojich zastúpení a predajcov. Samozrejmosťou v rámci servisu by mali pritom byť:

- kvalifikované poradenstvo, poskytnutie vzorkovníkov farebných odtieňov omietok a farieb

- poskytnutie katalógu referenčných stavieb

- prevedenie vybraných farebných odtieňov priamo na fasáde, resp. na skúšobných doskách

- možnosť namiešania odtieňov aj mimo rámec vzorkovníka

- pružnosť a operatívnosť v dodávkach objednaných materiálov

Na kvalitu výsledného diela má okrem materiálu výrazný vplyv aj jeho spracovanie. Pri výbere realizačnej firmy preto - podobne ako pri výbere dodávateľa materiálu - platí, že zákazník by sa nemal rozhodovať iba na základe ceny, ale do úvahy ba mal zobrať aj skúsenosti firmy so spracovaním vybraných materiálov. Konkrétne a odborné poradenstvo Vám poskytnú v každej špecializovanej predajni farieb, stavebných hmôt alebo v projektovej kancelárii. Pre objektívne informácie sa odporúčame obrátiť na viacerých predajcov, architektov, prípadne aj v rozdielnych okresoch SR.

Naša spoločnosť je oficiálnym predajcom špecializovanej profi-stavebnej chémie talianskeho výrobcu vernici-raccanello ARD, ktorý vo svojom výrobnom programe zahŕňa (okrem iného aj) všetky spomínané druhy produktov určených na ochranu a dekoráciu fasád a zatepľovacích systémov. Priamo u nás - na počkanie Vám namiešame všetky uvedené materiály do odtieňa podľa Vášho výberu. Našu kompletnú ponuku materiálov stavebnej chémie dopĺňajú aj ďalšie výrobky od popredných výrobcov ktoré sú u našich zákazníkov veľmi obľúbené práve pre priaznivý pomer ceny a kvality:

SILIARD - xyloxánové omietky a fasádne nátery

ARTESILICO - silikónové omietky

SILIKONHARZ - silikónové nátery na fasády a interiér

SILREST - silikátové omietky a nátery

JUBOSIL-FX - silikátové omietky a nátery

ACRILASTICO - akrylátové omietky a nátery

ARD-LIME - minerálne vápenné omietky a nátery

ARDELAST - elastické omietky na sanáciu mikrotrhlín v podklade

IDROPAINT - vinylový priedušný plne umývateľný náter top-kvalita

ARD-FILL - akryl-xyloxánové náterové hmoty

V prípade že si neviete vybrať z množstva ponúkaných materiálov v našej ponuke, zavolajte nám alebo navštívte v našich predajných miestach. Ak nie ste istí odtieňom, jednoducho "pretože si to neviete predstaviť na svojej fasáde", ponúkame vám rýchle riešenie priamo na mieste - počítačové COLOR STUDIO

Na požiadanie spracovávame NEZÁVAZNÉ cenové ponuky podľa Vašich približných špecifikácii objektu a požiadaviek na konkrétne finálne vyhotovenie (omietky, fasádne farby, zateplenia,...)

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

www.monetcolor.sk