PREDAJ  A  MONTÁŽ  SÁDROKARTÓNOVÝCH  SYSTÉMOV - RIGIPS

cenník montážnych prác TU             montážne postupy TU            cenník materiálov TU

                          zľava do 20%

TEHLOVÁ     ALEBO    SÁDROKARTÓNOVÁ PRIEČKA (zdroj - RIGIPS)

 

SÁDRA , ŠTUKOSÁDRA , ALABSTER (zdroj Rigips)

Prvý kontakt s názvom SADRA si spájame s nemocnicou alebo úrazom. Tento pevný materiál má však aj ďaleko rozsiahlejšie uplatnenie a to hlavne v stavebnej sfére. Sadra je teda všeobecne známa ako síran vápenatý, ktorý môže byť prítomný  v rôzny ch stupňoch hydrátov. V prírode sa vyskytujúca ruda má názov (odb.) dihydrát síranu vápenatého (CaSO4*2H2O) a anhydrid neobsahujúci kryštalickú vodu (CaSO4). Oba tieto minerály sa v prírode vytvorili počas geologických procesov. Týmto slovom sa v niektorých krajinách označujú aj výrobky vznikajúce spaľovaním východiskovej látky (SADRA, GYPSE, PLATRE, ...) pre stavebné alebo technické účely. Sadra respektívne sádrovec a anhydrid sa väčšinou nachádza v rozsiahlych usadeninách v mnohých krajinách na svete. Vznikla vykryštalizovaním z presýtených vodných roztokov morských plytčín, pritom sa vytvoril najprv karbonát, potom síran a nakoniec chloridy oddelené následkom ich rozpustnosti.

Sadru a anhydrid možno nájsť v geologických formáciách PERMU, NESKORŠÍCH TRIAS, KEUPER - ako aj v TREŤOHORÁCH.
Najstarší výskyt má banská ruda - vek okolo 240 mil. rokov. Sadry výlevky vápna sú priemerne 215 mil. rokov staré, keuper-sadry sú mladšie o 10 mil. rokov.  Podľa geologického vývinu rozlišujeme sadrovú rudu podľa stupňa čistoty, farby a štruktúry.
K prírodným prísadám patria všetky sedimenty, ktoré vznikli počas vylučovania sadry z bývalých morí, napr. vápenec, slieň, hlina a príležitostne tiež piesok, bitúmen a rôzne soli. Sadrové a anhydridové rudy majú odlišnú štruktúru. Poznáme rudu s jemnozrnnou štruktúrou a veľké tabuľové platne. Živicová a bridlicová sadra sa označuje ako "Marienglas", predovšetkým ak sú jej úlomky priehľadné. Vláknitá sadra pozostáva z kompaktných vláknitých agregátov zaliatych medzi hlinenými a slieňovými ložiskami. Prerezanú, kompaktnú sadru nazývame "ALABASTER". Známe sú ešte ďalšie označenia. Takisto anhydrid sa môže vyskytovať v nepriepustných, stopkových, zrnitých alebo živicových vrstvách. Sadrová ruda je biela s odtieňom prísad (napr: hlina, slieň, oxid železa). Sadra sa získava banskou ťažbou. Materiál sa ďalej drobí. Pre nasledovné vypaľovanie je v závislosti od metódy a agregátov vypaľovania nevyhnutná rozdielna štruktúra jadra sadry. REA-SADRA sa dnes vyrába v elektrárňach v podobe vlhkých a jemných častí. Výskumom, je dokázané že rozdiely medzi prírodnou a REA sadrou sú v chemickom zložení a obsahu stopových prvkov nepatrné.. Nezávislé inštitúcie pre hygienu  a pracovnú medicínu RWTH v Aachene a Lubecku sa zhodli, že prírodná a REA- sadra sa môžu používať bez pochybností o zdravotnej závadnosti na výrobu sadrových produktov s využitím v interiéroch.


Prečo práve sadra a sadrové produkty RIMANO?

Už pri samotnom dýchaní odovzdávame interiéru niekoľko litrov vody. Inak tomu nie je ani pri príprave jedál, či užívaní kúpeľne. Sadra ako stavebný materiál disponuje vlastnosťami, ktoré vytvárajú v interiéroch pohodlné a estetické prostredie. Sadra je úplne bez zápachu a má prírodný pôvod, teda je zdraviu nezávadná. Tým, že „dýcha“ prirodzene reguluje klímu v ovzduší. V čase zvýšenej vlhkosti ju prijíma svojimi pórmi a pri suchej klíme vlhkosť vracia prostrediu. Nemenej významým faktorom je zdravotná nezávadnosť prírodného sadrovca s vhodným pH, nízky statický náboj ktorý neviaže prach, samozhášavosť zabezpečená vodou viazanou v sadre ktorá teda pôsobí ako zabudovaná ochrana proti požiaru. Nezanedbateľný je tiež estetický prínos sadry – dokonale hladký biely povrch bez nerovností, vyššia pevnosť a odolnosť povrchov voči nárazu, zlepšenie akustických vlastností a tepelného prestupu..
Tieto vlastnosti sa snaží spoločnosť RIGIPS pretaviť do výrobkov vyrábaných práve zo sadry a na baze sadry.

Jedným zo základných výrobkov, ktoré sa nachádzajú v produkcii spoločnosti Rigips sú sadrove omietky a stierky radu RIMANO     a RIMAT.


VÝHODY SADROVYCH STIEROK A OMIETOK RIMANO a RIMAT 

1. Ekologické a zdraviu neškodné
Sadra je prírodný produkt. Na výrobu pálenej sadry sa používajú len mierne teploty, takže sa môže produkovať s malým množstvom energie.

2. Racionálne
Rigips – systémy povrchových úprav so sadrovou omietkou podmieňujú rýchle stavebné úkony hlavne kvôli:
-jednoduchému spracovaniu
-rýchlemu schnutiu
-vylepšenému systému logistiky

3. Mnohostranné
Rigips – systémy povrchových úprav so sadrovou omietkou umožňujú:
-použitie na všetkých bežných pevných stavebných podkladoch
-využitie na steny a stropy
-vytvorenie hladkého povrchu
-byť vhodným podkladom pod rôzne povrchové úpravy (farby, tapety, obkladačky atď.)

4. Pohodlné
Rigips systémy povrchových úprav so sadrovou omietkou ponúkajú na základe stavebno-fyzikálnych vlastností mnohé výhody pre užívateľa.

Regulácia izbovej teploty:
Aby sa zabránilo tepelným stratám, najnovšie sa stavajú domy čo najbližšie pri sebe. Takto viac neprichádza k nepretržitej výmene vzduchu, ktorá sa dnes reguluje cielene vetraním. Popri tom sa v obytnom priestore stále zvyšuje vlhkosť vzduchu, najmä pri sprchovaní, kúpaní, varení a dýchaní. Moderný dom potrebuje preto možnosť regulovať túto vlhkosť. Sadrová omietka môže na základe veľkej pórovitosti čiastočne pojímať vyššiu vlhkosť vzduchu v čase prechodných období a potom ju odovzdávať naspäť do miestnosti práve v čase, keď to potrebujeme – keď je vzduch nežiadúco suchý.

5. Bezpečné
Protipožiarna ochrana
Sadrové omietky nie sú horľavé. Patria do skupiny stavebných materiálov A1 (nehorľavé). Pri tvrdnúcom procese sa spája časť vody so sadrou, ktorá zostáva v sadre naviazaná v kryštalickej forme. V prípade požiaru sa táto voda postupne uvoľňuje a takto zabezpečuje protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií a ich častí.

6. Cenovo výhodné "porovnávajme porovnateľné"

Keďže je na základe rozdielneho charakteru stierok zložité určiť, ktorá z nich je v rámci nákladov výhodnejšia, porovnali sme množstvo stierky na 1m2 steny pri hrúbke 1mm. Pri pastovitej stierke je spotreba materiálu 1,2kg/m2/mm a pri stierke Rimano je to 0,9kg/m2/mm. Toto hovorí o jednoznačnej úspornosti Rimano produktu aj keď na prvý pohľad sa pri nákupe táto skutočnosť môže javiť inak. Treba pripomenúť, že pridaním vody do suchej zmesi Rimano dosiahneme 40kg hotovej zmesi pastovitej stierky Rimano. To nasvedčuje tomu, že použitie stierky Rimano je aj cenovo výhodné.