Zabudnuté heslo?
Registrácia

V nasledujúcich článkoch pridávame užitočné rady, ktoré sú spracované na základe poznatkov, postrehov a tiež z Vašich otázok:

.

NÁTERY DREVA

ÚPRAVA DREVA POD NÁTER

Aby náter mal dostatočnú životnosť, ochrannú účinnosť a pekný vzhľad, musí podklad spĺňať nasledujúce požiadavky:
- Drevo pod náter musí byť zdravé, suché, dobre vyzreté, rovnakej kvality, bez sukov a živičných miest.
- Povrch musí byť hladký, rovný, bez vytŕčajúcich alebo vytrhaných drevených vlákien.
- Na povrchu sa nesmú vyskytovať nedohobľované miesta, nedočistené polodrážky, neodstránené živičné miesta v dreve, porušený povrch.
- Hrany musia byť jemne zaoblené na polomer 2–4 mm.

Odstraňovanie živice
Živica obsiahnutá v dreve môže spôsobovať rôzne chyby na náteroch. Pôsobením tepla zväčšuje svoj objem, vyteká a môže prenikať náterom. Z týchto dôvodov je potrebné živicu odstrániť buď vyškrabaním, vytavením horúcim telesom, alebo vymývaním napr. riedidlom S-6005, nitro-riedidlom C-6000 a pod.

Brúsenie dreva
Drevo pred natieraním musí byť dobre vybrúsené do hladka, aby nátery mali pekný vzhľad a dostatočnú životnosť. Spravidla sa brúsia 2–3×, a to najprv brusnými papiermi hrubšieho zrnenia. Jemnejšími papiermi sa potom plochy dobrusujú. Pri prvom brúsení sa brúsi brusným papierom najprv naprieč letokruhov a pri druhom po ich smere. Po prvom brúsení je vhodné povrch predmetu mierne navlhčiť vodou, aby sa zdvihli drevné vlákna, ktoré boli pri predchádzajúcom brúsení pritlačené k povrchu dielca. Tieto vlákna sa potom ľahšie obrúsia a docieli sa hladšia plocha. Pri dokončovaní plôch morením, transparentnými lakmi alebo emailami sa potom u vlákna dodatočne nezdvíhajú a náter je hladký a čistý. Nános vody musí byť tak výdatný, aby všetky drevné vlákna na povrchu boli rovnomerne navlhčené. Namočené plochy sa nechajú schnúť aspoň 2 hodiny pri teplote 20oC a potom sa vybrúsia do hladkej plochy. Pre prvé brúsenie sa používajú brusné papiere č. 60–100, pre druhé č. 120–180 eventuálne jemnejšie. Uvedený postup brúsenia je potrebné dodržať hlavne u plôch, ktoré budú dokončené bezfarebnými alebo transparentne zafarbenými nátermi a majú mať dokonalý povrch. U väčších zariadení napr. drevených plotov, brán, chát apod. nie je možné vzhľadom k prácnosti dodržať uvedený postup brúsenia. Tu postačí dodržať vopred uvedené zásady prípravy povrchu dreva a plochy prebrúsiť brusným papierom č. 80–100.


ODSTRAŇOVANIE NÁTEROV Z DREVA

Odstraňovanie náterov brúsením
Hrubé nátery s malou priľnavosťou je možné odstraňovať brúsením brusnými papiermi, drôtenou kefou, škrabkou alebo oceľovou vlnou. Ručné brúsenie je práca veľmi namáhavá. Používa sa brusný papier hrubšieho zrnenie (č. 36–180), ktorý na rovných (neprofilovaných) plochách je vhodné obaliť okolo malého dreveného hranolu. Na zložito tvarované plochy (obklady) je možné použiť oceľovú vlnu, alebo ručnú škrabku, ktorá je výhodná hlavne pre odstraňovanie náterov z rohov. Pre odstraňovanie náterov sa používajú najprv hrubé papiere, k odstráneniu menších kúskov papier stredne hrubý a pre dokončenie je lepší jemnejší papier, ktorý podklad vyhladí a nepoškriabe. Pre odstránenie náterov na veľkých rovných plochách sú výhodné elektrické vibračné alebo kotúčové brúsky. Vibračné brúsky (najlepšie s odsávaním brusného prachu) majú obdĺžnikový tvar a plochu veľmi dobre vybrusujú. Na tieto brúsky je možné použiť i špeciálne nástavce, ktoré umožňujú dobre brúsiť i menej prístupné miesta ako sú kúty, rohy ozdobných líšt dverí apod. Pri odstraňovaní náterov brúsením, zvlášť pri použití elektrických brúsok vzniká veľké množstvo prachu, ktoré dráždi pokožku a je nebezpečné pri vdychovaní. Preto je nutné chrániť pokožku vhodným odevom a rukavicami, oči ochrannými okuliarmi a proti vdychovaniu prachu sa chrániť tvarovou maskou (respirátorom) s vložkou proti prachu.

Opaľovanie náterov
Tento spôsob je možné použiť k odstraňovaniu hlavne hrubých náterov z hladkých plôch bez plastických ozdôb na dvere, zárubne a kovy. Neodporúča sa používať na cínom spájané predmety, výrobky z tenkého plechu, pretože môže dôjsť k miestnemu prehriatiu a tým deformácii podkladu. K odstraňovaniu náteru sa používa plameň benzínovej lampy, plynového alebo teplovzdušného horáku. Plameň, ktorého dĺžka sa nastaví na 4–8 cm nahrieva náter, ktorý vplyvom tepla buď mäkne, alebo sa rozkladá, eventuálne páli. Zmäknutý náter sa ihneď odstraňuje starou stierkou, alebo maliarskou škrabkou. Spálené alebo zoškvarené zvyšky náteru je možné odstrániť obrúsením brusným papierom alebo pemzou. Pri opaľovaní je potrebné pracovať veľmi opatrne, aby sa nepoškodil podklad. Zložitejšie sa odstraňujú niekoľkovrstvové nátery s obsahom hrubých tmelových vrstiev, značne zvetrané a s malým množstvom spojiva. Tieto nátery je potrebné opaľovať niekoľkokrát.
Zvláštna pozornosť a opatrnosť je nutné venovať opaľovanie náteru na okenných krídlach. Je potrebné pracovať tak, aby plameň nepôsobil priamo na okenné sklo. Je lepšie zakryť sklo sololitom. Veľmi opatrne sa musia opaľovať nátery na plechu (napr. na okenných rímsach), pretože môže ľahko dôjsť k prehriatiu a tým k zvlneniu podkladu (vzniku hrčí).
Pri práci používajte rukavice, aby ste sa nepopálili opadávajúcou farbou. Podlahu zakryte podložkou z nehorľavého materiálu pre zachytenie zoškrabaných kúskov starého náteru. Pretože pri zahrievaní starého náteru sa môžu uvoľňovať veľmi nepríjemné výpary (plyny) je výhodné používať respirátor s vložkou proti organickým výparom a pracovať v dobre vetranej miestnosti alebo radšej vonku. Po opálení náteru sa povrch obrúsi brusným papierom alebo pemzou, odstránia sa zvyšky náteru oprášením štetcom alebo zmetákom a prevedie sa nový náter.


Odstraňovače náteru
Účinnou zložkou odstraňovača náteru je zmes organických rozpúšťadiel, ktoré naleptávajú a prenikajú náterom a spôsobujú jeho nabobtnanie. Aby nedochádzalo k rýchlemu odparovaniu rozpúšťadiel obsahujú prísady voskov (parafinov), alebo deriváty celulózy (napr. metylcelulózu nabobtnateľnou vo vode), prípadne iné zahusťovadlá. Odstraňovače náterov s obsahom voskov nie sú vhodné k odstraňovaniu náterov zo savých podkladov (drevo, omietky apod.). Vosky preniknú do pórov podkladu a pretože sa nedajú spoľahlivo odstrániť, zhoršujúcu priľnavosť a zasychanie náterov. Z nesavých podkladov (napr. kovov) sa zbytky voskov po odstránení náterov zmyjú odmasťovačom.
Pri odstraňovaní náterov sa odstraňovač nanesie štetcom alebo stierkou na náter v súvislej a rovnomernej vrstve (100–300 g.m-2) a po 15–30 minútach pôsobenia sa nabobtnaný náter zoškriabe stierkou. U hrubých náterov je nutné postup opakovať niekoľkokrát. Zbytky odstraňovača, ktorý neobsahuje vosky sa obvykle odstráni umytím plochy vodou a kefou.
Pretože odstraňovače obsahujú rozpúšťacie prchavé látky, nesmie sa s nimi pracovať za vyšších teplôt a na slnci, pretože sa tým znižuje ich účinnosť. Pri nanášaní odstraňovača a zoškrabávaní starých náterov je potrebné sa vyvarovať strieknutiu do oka alebo poraneniu pokožky. Pri práci je vhodné používať gumové rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Vždy postupujte podľa návodu výrobcu odstraňovača.


MORENIE DREVA

Morenie (farbenie) dreva umožňuje rozšíriť farebnú škálu povrchových úprav, zvýrazňuje typickou kresbu dreva a súčasne umožňuje vyrovnať menšie rozdiely v prírodnom zafarbení dreva. Použitím vhodných farebných kombinácií je možné spríjemniť interiér bytu alebo chalupy. Voľbou vhodných typov lakov pre následnú povrchovú úpravu sa konečný efekt ešte umocní. V súčasnej dobe sú k dispozícii laky, ktoré umožňujú lesklú, polomatnú až matnú úpravu a ich vlastnosti zaručujú nielen pekný vzhľad, ale i dobrú ochrannú účinnosť. Pre morenie dreva sa najčastejšie používajú moridlá vodové, disperzné, liehové alebo lazúrovacie.

Všetky tieto moridla musia spĺňať určité požiadavky, ktoré zaručia optimálny výsledok konečnej úpravy. Ide predovšetkým o vysokú stálosť na svetle, zodpovedajúcu zmáčavosť povrchu a dobré prenikanie moridla do dreva. Veľmi dôležitou vlastnosťou moridiel je možnosť prelakovateľnosti namorených plôch bežnými typmi bezfarebných lakov.

Niektoré typy lakov môžu obsahovať rozpúšťadlá alebo iné látky, ktoré reagujú s farbiacimi zložkami moridiel a tým môže dochádzať k zmene farebných odtieňov namorených plôch. Okrem toho môžu vplyvom týchto látok prenikať (krvácať) farbiace zložky moridiel do lakovej vrstvy, v niektorých prípadoch zhoršovať zasychanie alebo priľnavosť náterov. K týmto chybám môže dochádzať nielen pri použití lakov s obsahom organických rozpúšťadiel, ale i vodou riediteľných. Je preto nutné presvedčiť sa pri výbere moridla o jeho vhodnosti pre uvažovaný typ laku, a pri spracovaní postupovať podľa návodu výrobcu.. Moriť je možné iba drevo, ktoré je dobre vybrúsené a nie je znečistené. Nečistoty, ktoré sa nedajú odstrániť z plochy (lepidla apod.) spôsobujú jej nerovnomerné vyfarbenie (svetlejšie miesta). Pre posledné brúsenie dreva pred morením je vhodný brusný papier zrnenia najmenej č. 100 (lepšie č. 120–150), pre drevovláknité a drevotrieskové dosky č. 220–240. Dôležité je dokonalo odstrániť prach po brúsení.


NÁTERY DREVA V INTERIÉRY

Nátery drevených podláh

Do kategórie drevených podláh môžeme z pohľadu náterov zahrnúť podlahy parketové, drevené (palubové), korkové, drevotrieskové a drevoštiepkové. Základný postup pri náteru nových podláh je prakticky rovnaký. K náterom drevených podláh boli doporučované vždy tie najtvrdšie a najodolnejšie laky. Veď námaha, akej sú tieto laky vystavené je enormná. A tak sa skôr najčastejšie k náterom drevených podláh používali dvojzložkové epoxidové alebo polyuretánové laky. Postupne však i tie boli nahradzované ekologickejšími vodou riediteľnými, zvlášť akrylátovými a polyuretánovými lakmi. Ide o jednozložkové polyuretánové laky s vysokou tvrdosťou a pritom ešte s veľmi slušnou pružnosťou. Navyše lak po zaschnutí nevykazuje nebezpečný sklz. Lak je možné súčasne použiť ako základný i vrchný náter. Je vhodné ak laky obsahujú UV absorbér, ktorý chráni drevo proti pôsobeniu slnečného žiarenia a tým obmedzujú jeho žltnutie pod náterom.

Nátery starších drevených okien

Doporučený spôsob obnovy náteru je závislý na stupni znehodnotenia náteru starého. Je iste pohodlnejšie včas obnoviť vonkajší náter než čakať na napadnutie dreva mikroorganizmami. V prvom prípade stačí dokonalé umytie starého náteru, odstránenie nepriľnavých častí, zdrsnie a pretrenie emailom  Miesta s odstráneným náterom je však treba najskôr opraviť t.j. napustiť, keď bol náter odstránený až na drevo a následne pretrieť základnou farbou. Tmel by sme mali používať čo najmenej a na vonkajších plochách vôbec. V miestach, kde sa tmel použije, je totiž znížená odolnosť poveternosti.  Samozrejme pred obnovením náteru je nutné skontrolovať, či pôjde okno dobre zavrieť. V opačnom prípade je nutné starý náter v miestach dotyku odstrániť.
Pri väčšom znehodnotení náteru je lepšie pristúpiť k odstránení starého náteru buď s pomocou chemického odstraňovača náterov, alebo opaľovacou teplovzdušnou pištoľou. Pri tejto činnosti ale nezabudnite na bezpečnostné opatrenia,  Pri opaľovaní starých náterov musíme rovnako myslieť na to, že pri pôsobení horúceho vzduchu na sklo by mohlo dôjsť k jeho prasknutiu. Preto pri nahrievaní držte vždy v druhej ruke ochrannú doštičku (napr. zo sololitu) a tou ochránite sklo pred prílišným zahriatím. Najväčšie nebezpečenstvo prasknutia je vždy v rohoch, kde je najväčšia vrstva farby a tým i najdlhšia doba zahrievania.
Občas si nám niekto posťažuje, že poctivo okna opálil a aj napriek tomu nový náter nevydržal dosť dlho. To je spôsobené tým, že po opálení zostanú na povrchu mastné zvyšky z odstraňovaných náterov a živice. Preto je nutné po opálení ešte okna prebrúsiť brusným papierom, dôkladne umyť riedidlom a ďalej postupovať ako u okien nových. Rovnako nie je možné pretierať zašednuté drevo. To je už zdegradované. Takúto vrstvu je nutné v každom prípade odstrániť. Až na zdravé žlté drevo má zmysel natierať. Pri odstraňovaní náterov môže dôjsť i k rozdrobeniu starého sklenárskeho tmelu. Tým musíme tieto miesta opäť opraviť. Tmel pred použitím dôkladne v ruke premiesime, aby mal rovnakú konzistenciu. Pokiaľ je príliš olejovitý, zabalíme ho najskôr do novinového papiera a prebytočný olej odsajeme. Potom sa tmel vtlačí do medzier a pomocou špachtle sa zahladí do roviny so starým tak, aby priľnal ku sklu a vytvoril vodotesný spoj. Sklenársky tmel je veľmi mastný a vysychá i niekoľko mesiacov. Preto sa k jeho pretieraniu vrátime ešte raz po jeho vytvrdnutí a dôkladnom umytí.
Pri nátere je tiež dôležité, aby aj farba vytvorila tesnenie. Preto natierame i spoj okennej tabule s rámom tak, aby farba bola asi na 2 mm skla. Tu si môžeme pomôcť napr.. lepiacou páskou, ktorou nalepíme asi 2-3 mm od okraja okenného krídla na sklo. Páska sa odstraňuje, keď je farba takmer suchá. Keby uschla úplne, mohla by sa zlúpnuť aj s farbou. Iným spôsobom, je napr. použitie kúskov napr. sololitu, ktorý postupne pri nátere posunujeme. Tým zabránime nerovnomernému preťahovaniu farby na skle.


Bezfarebné vonkajšie laky na drevo

Častou požiadavkou je udržať prirodzenú krásu dreva bezfarebnými nátermi. Laky, ktoré by vyhovovali pre vonkajšie nátery na drevo neboli však až do nedávnej doby k dispozícii. Dôvodom bola ich nízka odolnosť proti slnečnému žiareniu a ostatným poveternostným vplyvom. Súčasný pokrok a intenzívny vývoj nových surovín umožnil zlepšiť ich vlastnosti. 
Syntetické a vodou riediteľné laky pre bezfarebnú povrchovú úpravu dreva, ktoré sú určené na nátery vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Sú vhodné k náterom dreveného obloženia, podhľadov, dverí, plotov, záhradného nábytku apod. Dlhú životnosť náterov zaručuje obsah špeciálnych látok a UV absorbérov, ktoré chráni drevo pred účinkami ultrafialového žiarenia a poveternostnými vplyvmi.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky stačí nás kontaktovať:
NATIERANIE KOVOVÝCH PREDMETOV
Odstránenie hrdze je prvým krokom, ktorý rozhoduje o životnosti prevedeného náteru. Hrubú a voľnú hrdzu je možné odstrániť oceľovou stierkou a drôtenou kefou. Odstránenie pevnejšie hrdze je zložitejšie. Najúčinnejšie je odstránenie hrdze opieskovaním. To sa používa najviac na väčších konštrukciách, ale je možné i použitie malých opieskovacích pištolí na menšie plochy. Prácu uľahčuje použitie brúsky, prípadne i elektrickej vŕtačky s drôteným kotúčom alebo nadstavcom s gumovým kotúčom s brusným papierom. Ručné brúsenie brusným papierom je pracné a dôkladnejšie odstránenie hrdze je možné jen na menších plochách. Z hľadiska korózie sú rizikové najmä miesta zvarov a rôznych spojov. Preto sa im musí venovať i pri čistení zvýšená pozornosť.
Zvyšky hrdze sa odstraňujú, hlavne na väčších plochách, odhrdzovačom. Používajú sa buď oplachové alebo bezoplachové odhrdzovače. Pri použití je nutné dodržať príslušný návod. Konečný oplach čistou vodou je vhodný i pri použití bezoplachového odhrdzovača.Pokiaľ nie je možné u bezoplachových odhrdzovačov použiť oplach vodou, je treba aspoň z povrchu zotrieť voľné reakčné produkty a nečistoty. Pokiaľ sa hrdza neodstráni alebo odstráni len čiastočne, znižuje sa príslušne životnosť náteru. To platí viacej alebo menej i pre antikorózne farby, ktoré sú uvádzane na trhu ako farby na zhrdzavené povrchy.
Obvykle je nutné povrch natieraného predmetu odmastiť. Tento krok je možno vynechať, pokiaľ vznikol čerstvý, prakticky nedotknutý povrch pri odstraňovaní hrdzi. Povrch je možno odmastiť horúcou vodou so saponátom s nasledujúcim oplachom alebo pomocou špeciálnych odmasťovacích prostriedkov,. Dôležité je rýchle vysušenie povrchu po oplachu, pretože inak dochádza k tzv. bleskovej korózii na mokrom povrchu ocele. Pre odmastenie sa dajú použiť aj vhodné rozpúšťadla, ale je nutné dodržať určité bezpečnostné opatrenia, pretože sa často jedná o zdraviu škodlivé látky a horľavé kvapaliny (technický benzín). Obtiažna je ekologická likvidácia znečistených rozpúšťadiel, prípadne handier nasýtených rozpúšťadlami.
Staré nepevné a podhrdzavené nátery sa odstránia, napr. obrúsením alebo odstraňovačom starých náterov, prípadne opálením, ako je podrobnejšie popísané u odstraňovaní starých náterov na dreve. Pozor pri opaľovaní tenkých plechov, plechy sa môžu teplom prehýbať. Po použití odstraňovača náterov je dôležité dodatočné dôkladné odmastenie povrchu. Staré pevné nátery sa mierne zdrsnia, v prípade potreby i odmastia.
Ostatné kovy (hliník, pozinkované plechy) sa odmastia. Je vhodné dôkladné umytie pomocou stierky alebo kefky horucou vodou s prídavkom saponátu s nasledujúcim oplachom čistou vodou. Čerstvé lesklé nezoxidované pozinkované plechy (odkvapy, odkvapové rúry atď.) je treba ponechať pre zaručenie priľnavosti základnej farby k plechu po určitú dobu bez náteru. Inak sa odporúča použiť špeciálnu základnú farbu deklarovanú výrobcom na čerstvý pozinkovaný plech.

NÁTERY ŽELEZNÝCH PREDMETOV
Kvalita a životnosť náteru závisia na stupni očistenia povrchu. Náter s dlhodobou životnosťou sa vytvorí len na čistom kovovom povrchu, tzn. odmastenom, zbavenom hrdzi a okují, vlhkosti, solí a iných nečistôt.Základný náter sa prevedie základnou antikoróznou farbou rozpúšťadlovou, alebo vodourieditelnou. Pre vrchné nátery použijeme farby rozpúšťadlové alebo vodourieditelné podľa toho aký je základný náter.

NÁTER POZINKOVANÝCH PLECHOV
Nátery pozinkovaných plechov, napríklad plechových striech, odkvapových žľabov a rúr parapetov, vrát a ďalších, patrí v praxi medzi problematické záležitosti. Dôvodom je zlá priľnavosť väčšiny farieb k čerstvému nezoxidovanému zinku, prípadne i k zinku zoxidovanému. Komplikáciou je rozdielne zloženie zinkového povlaku. Zvlášť vyšší obsah chrómu v zinku znižuje priľnavosť náterov. V praxi sa bohužiaľ nepozná o aký plech sa jedná. Medzi hutnými materiálmi sa vyskytujú plechy s rôznou hrúbkou, ale aj zmieňovaným zložením zinkovej vrstvičky, takže ani ich korózna odolnosť nie je rovnaká.
Čerstvý nezoxidovaný pozinkovaný plech doporučujeme polyuretánové farby,najprv sa povrch upravuje reaktívnou farbou, na ktorú sa nanáša ešte základná farba a vrchný email.

Pred náterom je nutné dôkladné očistenie povrchu, napr. umytie horúcou vodou s prídavkom saponátov a následný oplach čistou vodou. Pri obnove náterov sa môže starý náter ponechať, pokiaľ sa neodlupuje. Iba sa odmastí, prípadne zdrsní a natrie vrchnou farbou. Ak sa starý náter odlupuje, odstráni sa a postupuje sa ako u náteru dosiaľ nenatreného.
Ďalšou možnosťou je použitie špeciálneho základného náteru, na ktorý je možné natrieť tzv.farby 2V1 (teda základ a vrch v jednom).

Váš specialista na farby a omietky - www.monetcolor.sk/farby-laky/

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky stačí nás kontaktovať: