Zabudnuté heslo?
Registrácia

Prevádzkovateľ elektronického obchodu  monetcolor.sk/farby-laky:
MONET & PARTNER, s.r.o.
Email: CLOAKING
Tel.: +421 918 148007 , +421 918 818159
Fax: +421 46 5406100
Stavbárov 21
971 01 Prievidza
IČO: 36729183
DIČ: 2022313964
IČ DPH: SK2022313964
Prima banka Slovensko, účet: 9038105001/5600

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd: Sro, vložka číslo:17460/R 

Dozorný orgán činnosti:

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 046/5422 771 
fax č.: 046/5420 685 
e-mail:  CLOAKING

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1 

 

Prevádzkové hodiny elektronického obchodu:
Pondelok – Piatok: 7:00 – 16:00 hod.

Pravidlá nakupovania na stránkach www.monetcolor.sk/farby-laky/

A) VYBERANIE TOVARU DO KOŠÍKA
Nakupovanie v elektronickom obchode farby-laky je zákaznícky intuitívne, jednoduché a ľahké. Ak si však neviete poradiť, kontaktujte nás.
Na čo si treba dať pozor pri nákupoch:
- tovar, množstvo tovaru v balení – merná jednotka (predaj v kg, litroch, kusoch)
- použitie tovaru, odporúčania od výrobcu (výťažnosti, spotreby, kryvosť, a pod.)
- postup práce pri využívaní výrobku (návod na riedenie, náradie na natieranie, spôsob aplikácie).

B) ZAKÚPENIE, ÚHRADA A ĎALŠIA KOMUNIKÁCIA
Po uzatvorení košíka a odoslaní sa každá elektronická objednávka dostáva do eshopu CLOAKING . Až do odoslania sa dá stále s objednávkou pracovať, zmeniť a prípadne zrušiť. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci všetky potrebné a náležité informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu. Nasleduje platba v prípade zvoleného spôsobu platby vopred, alebo on-line platby.

Spôsoby platby za tovar:
- umožňujú platbu vopred, platbu v hotovosti a platbuon-line platobnou kartou.
- kuriér preverí totožnosť pri prebratí balíka na základe predloženého dokladu.

C) EXPEDÍCIA TOVARU
Tovar je následne odovzdaný kuriérovi spoločnosti REMAX kuriér.
Pošleme Vám informáciu o vyexpedovaní tovaru s termínmi expedície.
Kuriér Vás bude telefonicky kontaktovať a oznámi Vám kedy príde. Kuriér preverí totožnosť pri prebratí balíka na základe predloženého dokladu.


D) RIEŠENIE PRÍPADNEJ REKLAMÁCIE
Pri dodávke vznikli reklamácie na tovar, ktorý ste si objednali? Na našom e-shope MONET color farby laky omietky, je možné tieto problémy jednoducho vyriešiť (viď reklamačné podmienky).
Odporúčanie: Pred aplikáciou alebo použitím výrobku si skontrolujte jeho neporušenosť. Napr.: vizuálne (voľným okom) si tovar prezrite ešte pred aplikáciou (skontrolujte si neporušenosť obalov, farebné odchýlky) a podrobne si preštudujte návod, ktorý je obvykle uvedený na obale alebo ho dostanete ku každému výrobku.

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Zmluvné strany
1) Predávajúci (ďalej len e-shop) je prevádzkovateľ tohoto elektronického obchodu  MONET & PARTNER, s.r.o., Email: CLOAKING , Tel.: +421 918 148007 , +421 918 818159, Fax: +421 46 5406100 – v záhlaví thto návrhu kúpno-predajnej zmluvy uvedený ako prevádzkovateľ.

2) Kupujúci môže byť každá fyzická alebo právnická osoba za predpokladu, že sa obchod bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

3) Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4) Kupujúci má právo vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

5) Tovarom sa rozumie každý jeho druh, ktorý je zaevidovaný na stránke predávajúceho (farby-laky) e-shop a je určený na predaj.


Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
1) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou alebo právnickou osobou oznámi predávajúcemu svoje údaje v registračnom formulári:
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2) Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácií s Vami. Údaje môže kupujúci podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení do e-shopu.

3) Údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre riadne vybavenie objednávky. Sú to najmä banky  (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa a telefón na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

4) Databázu údajov nepredávame, neprenajímame a ani inak neposkytujeme tretej strane.

5) Využívaním internetového obchodu www.monetcolor.sk/farby-laky/ kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Uzatvorenie a zrealizovanie obchodu cez elektronický obchod
Cena tovaru
Všetky ceny na stránke www.monetcolor.sk/farby-laky/ sú zmluvné, konečné a sú uvádzané s DPH.

Cena tovaru je pevne stanovená na každej skladovej položke a kupujúci ju nemôže žiadnym spôsobom upravovať alebo meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať (zvýšiť/znížiť) cenu tovaru. Platnosť cien tovaru je deň zverejnenia na stránke e-shopu.
Ak kupujúci s cenou tovaru nesúhlasí, nemusí i tovar kupovať a môže od zmluvy odstúpiť a to tak že si ju neobjedná, prípadne objednávku zruší.

Dodacia lehota
Informácie o dodacej lehote daného výrobku sa nachádzajú pri jeho obrázku v položke Dostupnosť pod jeho cenou a znamená: kedy je/bude tovar na sklade.
1) Skladom:
Tovar je u nás na sklade. Tovar bude odoslaný štandardne do 24 hodín od prevzatia objednávky v pracovné dni. Zákaznícky servis odošle email s informáciou o vyexpedovaní tovaru.
2) 7-25 dní (na objednávku):
Tovar je na objednávku. Zákaznícky servis preverí jeho dostupnosť v sub-skladoch a štandardne do 24 hodín od prevzatia objednávky v pracovné dni odošle email kde potvrdí termín dodania, prípadne podá ostatné informácie o možnosti dodania a dostupnosti.

Záručná doba
1) Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na konkrétnom tovare uvedené inak.
2) Zaslanú faktúru si starostlivo uschovajte.
3) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
4) V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia.
5) Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, nesprávnym skladovaním, manipuláciou alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Ako nakupovať

Vyberte si tovar
Tovar si môžete vyberať prehliadaním katalógu, alebo zadaním textu do vyhľadávača. Fulltextové hľadanie je výhodné využiť, ak poznáte napríklad typ tovaru, ktorý hľadáte.
Tovar môžete tiež vybrať a objednať prostredníctvom našich telefonických operátorov na číslach 046 540 6100 alebo 0918 148 007 , 0918 818 159  (Po-Pia od 09:00 – 17:00 hod), kde Vám radi poradíme.

Vložte tovar do košíka
Ak ste sa už rozhodli, stlačte tlačítko PRIDAŤ DO KOŠÍKA. Na stránku košíka sa dostanete vždy i stlačením ikonky v ľavom menu obrazovky. Na tejto obrazovke môžete tovar z košíka vyberať, alebo vkladať ďalšie produkty k nákupu.

Prejdite k pokladni
Z košíka pokračujte ikonkou DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU k pokladni. Tu je nutné zadať údaje potrebné k realizácii donášky: Vaše meno a adresu (prípadne sídlo firmy, IČO a DIČ, pokiaľ nakupujete ako podnikateľ) a Váš telefón. Stlačte POTVRDIŤ a Vaša objednávka bude zaslaná k vybaveniu.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii ihneď po prihlásení.

Spôsoby platby
Ponúkame možnosť platby na dobierku  PayPal. V osobitých prípadoch si predajca vyhradzuje právo požadovať úhradu vopred.

Objednávka tovaru
1) Kupujúci, ktorý si vyberie tovar z nášho e-shopu, uzavrie košík a pošle elektronickú správu, týmto krokom potvrdí objednávku tovaru.
2) Predávajúci je povinný potvrdiť emailom kupujúcemu registráciu objednávky v systéme e-shopu. Ak nastanú nezrovnalosti, predávajúci upozorní kupujúceho a prípadne podá bližšie informácie alebo ponúkne náhradu.
3) Naši pracovníci sú pripravení zodpovedať na Vaše otázky na našich kontaktných mailových, resp. telefónnych číslach. Na našich stránkach nájdete tipy, informácie a poradenstvo k použitiu farieb, lakov a stavebných materiálov. Máme pracovníkov a spolupracovníkov odborne vyškolených pre realizáciu, čiže môžeme Vami objednané produkty dodať aj s realizáciou, na základe zmluvy o dielo, prípadne vykonať po dohode obhliadku aj návrh s projektom.

Odporúčanie: Pri objednávke tovaru si preštudujte použitia a potrebné manuály ako sa v praxi konkrétny tovar používa , aké sú pracovné postupy.

Zrušenie objednávky
1) Zrušenie zo strany kupujúceho
Ak si prajete zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na CLOAKING a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní prevodom na účet, ktorý nám pošlete do emailu.
Ak už bola objednávka vybavená, kupujúci môže vrátiť naspäť tovar bez udania dôvodu a to do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. . Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
2) Zrušenie zo strany predávajúceho
a)Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar označí výrobca, že sa už nevyrába a z tohto dôvodu ho nie je možné dodať v požadovanom množstve,
- výrobca výrazným spôsobom zmenil cenu za tovar.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze mu budú vrátené najneskôr do 15 dní prevodom na účet, ktorý nám pošlete do emailu, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

b) Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky s kúpnou cenou vyššou ako 300,00 eur, prípadne s vyššími nákladmi na dodanie tovaru žiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú a môže jednostranne od zmluvy odstúpiť.


Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje 3 spôsoby platenia, ktoré si zmluvné strany záväzne dohodli pri potvrdení objednávky:
1) Platba Predfaktúrou
na váš e-mail bude doručená predfaktúra za objednaný tovar, ktorý bude expedovaný až po pripísaní čiastky na účet predávajúceho. Ak zákazník neuhradí predfaktúru do 14 dní, objednávka je považovaná za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
2) Platba Hotovosťou
kupujúci zaplatí celú sumu tovaru pri preberaní tovaru priamo v predajni alebo v sklade predávajúceho. Táto možnosť sa neaplikuje pre špeciálne objednávané produkty. Kupujúci obdrží potvrdenie o platbe - pokladničný doklad elektronickej fiškálnej pokladne.
3) Online – platba, Kupujúci zaplatí cez internet formou Paypal, TatraPay

Dodacie podmienky
1) Dodacia lehota objednaného tovaru od zaevidovania objednávky po jeho prevzatie kupujúcim je stanovená individuálne podľa druhu tovaru, ktorý si kupujúci vybral v našom e-shope :
a) tovar na sklade - od dátumu potvrdenia objednávky do 48 hod (v pracovných dňoch).
b) tovar na objednávku - od dátumu potvrdenia objednávky 7-25 dní. Nakoľko je ponuka nášho internetového obchodu je veľmi široká, preto Vám dodaciu dobu potvrdíme písomne na Váš email.

2) Spôsoby dodania tovaru
Tovar, ktorý ste si na našom e-shope objednali, doručí kuriér do 48 hod. od potvrdenia objednávky, ako balík na miesto dodania, tak ako ste ho uviedli v objednávke. V deň dodania zásielky sa kuriér s kupujúcim telefonicky skontaktuje a dohodne podrobnosti prevzatia zásielky.

3) Sprievodná dokumentácia: faktúra (resp. zjednodušená faktúra) priložená k tovaru je zároveň záručný list.

Stornovanie objednávky
Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Takto stornovanú objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť vaše meno, email a číslo objednávky.

Penalizácia
Neprebratá zásielka - tovar na objednávku
V prípade že, odoslanú zásielku si kupujúci nevyzdvihne, bude predávajúci požadovať úhradu nákladov spojených so zasielaním objednávky a manipulačný poplatok v celkovej výške 10 €. V takomto prípade zašle predávajúci kupujúcemu doklad s údajmi potrebnými k úhrade vzniknutých nákladov.

Reklamácia:

Záručná doba
1) Pri dodávke tovaru dostáva kupujúci od predávajúceho daňový doklad (faktúra, alebo zjednodušená faktúra), ktorý slúži zároveň aj ako záručný list pre prípad uplatňovania reklamácie.
2) Na dodaný tovar je poskytnutá kupujúcemu záruka 24 mesiacov v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka.
3) Záručná doba začína plynúť dňom prebratia zásielky kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy
1) Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) má kupujúci - spotrebiteľ nárok na odstúpenie od zmluvy a to najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky, ak splní tieto podmienky:

2) kupujúci zabezpečí dodávku tovaru na vlastné náklady na adresu sídla e-shopu
- tovar zasielajte späť nepoškodený bez známok používania či opotrebovania
- tovar zasielajte späť zabalený v pôvodnom obale a dodaný aj s príslušenstvom
Kupujúci má právo po prevzatí tovar prezrieť obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť - napríklad miešanie farieb na zakázku podľa vlastného výberu.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávka, alebo výrobok bol špeciálne upravovaný alebo vyrobený podľa priania kupujúceho.

3) Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Reklamačné podmienky
1) Reklamačné podmienky predávajúci stanovil v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

2) Právo zodpovednosti za škodu – reklamáciu si môže kupujúci uplatniť, ak tovar zakúpený u predávajúceho na našom e-shope spĺňa 2 podmienky:
- zásielka musí byť úplne zaplatená
- tovar musí byť v záručnej dobe.

3) Ak sa nedostatky a závady vyskytnú už pri preberaní tovaru, kupujúci má právo takýto tovar neprebrať (poškodený obal na balíku, atypicky tvar balíka – pomliaždený atď.). V takomto prípade bude zásielka (balík) naspäť doručená predávajúcemu. V prípade, že Vám príde tovar poškodený, alebo neúplný ste povinný to bezodkladne oznámiť na našej centrále e-shopu telefonicky alebo emailom. Predávajúci je povinný v čo najkratšom čase reklamáciu riešiť a odoslať tovar znovu na adresu kupujúceho.

4) Pri uplatnení reklamácie na tovar je kupujúci povinný:
- dopraviť zakúpený tovar na adresu predávajúceho, zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
- tovar musí byť čistý mechanicky nepoškodený a v originálnom balení
- reklamáciu nie je možné uplatniť na použitom výrobku (odobraté z farby)
Odporučenie: Pri aplikovaní výrobku, si vizuálne (voľným okom) pozrieť ešte pred aplikáciou (skontrolovať akékoľvek odchýlky ), podrobne preštudovať návod, ktorý je uvedený na obale a dostáva kupujúci ku každému výrobku.

5) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6) O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

7) Kupujúci je povinný spolupracovať pri vybavení reklamácie a komunikovať s predávajúcim.

8) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu. Nárok na uplatnenie záruky zaniká aj v prípade neoznámenia zjavných vád pri prevzatí tovaru.

Copyright © MONET & PARTNER, s.r.o.. Všetky práva vyhradené!
Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti MONET & PARTNER s.r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu.
Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MONET & PARTNER s.r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.
Spoločnosť MONET & PARTNER, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.
Spoločnosť MONET & PARTNER, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.