Zabudnuté heslo?
Registrácia

MONET color ...Váš krásny svet

Silné konkurenčné prostredie spolu s prehlbujúcou sa finančnou (dlhovou) krízou a neustále sa prejavujúca stagnácia výstavby vytvárajú spolu veľký tlak na efektivitu práce. Znamená to okrem minimalizovania nákladov aj maximalizovanie výkonov – ako v kvantite tak aj v kvalite. Pre úspešnú stavebnú či špecializovanú dodávateľskú firmu to znamená, že okrem schopných zamestnancov potrebuje aj kvalitné stavebné materiály. Od dodávateľa týchto vstupov je teda samozrejmé vyžadovať spoľahlivosť, rýchlosť, kvalitu  a prípadne ďalšie služby navyše. Oplatí sa teda obrátiť na dlhodobo osvedčených ľudí či spoločnosť, ktorí ponúkajú kvalitné výrobky a dokážu zabezpečiť aj poradenstvo a následný servis. Naša spoločnosť využíva skúsenosti z pôsobenia v stavebníctce, hlavne skúsenosti so zatepľovaním stavieb, z realizácií náterov, opravy fasád, sanácií i hydroizolácií. Používaním stavebných materiálov vysokej kvality na našom trhu Vám pomôžeme sa zorientovať.

                               MONET color - špecializovaný predaj produktov CHEMOLAK    

Firma MONET color od roku 1998 (až od r.2006 pod súčasným obchodným menom) predáva na slovenskom trhu farby, laky na drevo, náterové hmoty a omietky či vybrané stavebné materiály pre dokončovacie fasádne a interiérové práce, s úzkou špecializáciou na vybraných a odskúšaných renomovaných výrobcov. Za toto pomerne dlhé obdobie spoločnosť prešla niekoľko stupňovým vývojom a profesionálnym rastom. Popri obchodnej činnosti sme tiež realizovali niekoľko stavebných investícií, získali profesné a odborné certifikáty, licencie a to najhlavnejšie - cenné skúsenosti. Počas pôsobenia sme spolupracovali na nespočetnom množstve malých či veľkých projektov a svojou odbornosťou zaujali už stabilné miesto na regionálnom trhu. V roku 2005 spoločnosť presunula svoje hlavné sídlo do terajších priestorov v Prievidzi na ul. Stavbárov 57/21, kde pôsobí dodnes a prevádzkuje aj špecializovaný obchod slúžiaci zároveň aj ako vzorkovňa so zameraním na hlavný sortiment – farby a laky, náradie a nástroje pre špeciálne a štandardné dokončovacie a renovátorské stavebné práce. V našom vybranom sortimente náterových hmôt máme tiež riešenia pre konštrukčné aplikácie, opravy a renovácie historických stavebných diel či materiály modernej štýlovej architektúry.

----------

V samých počiatkoch po vstupe na tento úzko špecializovaný segment stavebného trhu – odborný predaj, miešanie (polovýroba) a distribúcia stavebných náterov, farieb, lakov a omietok, bolo treba prekonávať  veľa technických, materiálnych i personálnych problémov. Rozdelením spoločníkov a zaregistrovaním nového názvu spoločnosti sme v rokoch 2005-2006 pristúpili aj k rekonštrukcii prevádzky a (vtedy nového) sídla dnešnej vzorkovej predajne štukosádrových doplnkov, miešaním farieb, lakov, stierok a omietok.

            Rekonštrukcia predajne               

Táto nová prevádzka v Prievidzi bola spustená pre našich zákazníkov v roku 2006 a či sa jedná o koncového užívateľa, domáceho kutila, jednotlivého živnostníka, či veľkú spoločnosť, individuálny prístup a starostlivosť boli a sú vždy samozrejmosťou. Vo svojich prevádzkach poskytujeme okrem predaja náterových hmôt pre stavebníctvo a priemysel, odborné poradenstvo v stavebnej oblasti, hydroizoláciách taktiež aj možnosť realizácie. S profesionálnym servisom ktorý poskytujeme neoddeliteľne súvisí aj miešanie omietok a náterových hmôt priamo u nás v kolorovacom NCS + AZ-ARD poloautomatickom stroji, či zadanie špeciálnych požiadaviek priamo do výroby: ARD vernici raccanello, SpA, alebo CHEMOLAK, a.s.

       MONET color - špecializovaná predajňa ARD Raccanello, SpA    MONET color ...Váš krásny svet    MONET color - špecializovaný predajca ARD Raccanello , SpA    MONET color - špecializovaný predaj farieb       MONET color ...Váš krásny svet                       MONET color ...Váš krásny svet        MONET color ...Váš krásny svet    MONET color - riedidlá, farby, rozpúšťadlá    MONET color - online e-shop farby-laky    Miešanie farieb a lakov ARD raccanello vernici - NEOARD, ARDSILK        MONET color dovoz materiálu priamo na stavbu 

S dávkou pokornej skromnosti môžeme napísať, že po niekoľkoročných skúsenostiach s realizáciou a predajom sa vo farbách a špeciálnych technikách orientujeme, poznáme slovenský a regionálny trh. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať priamo tu na našich www stránkach, na facebook-u, telefonicky 0918148007, alebo osobne v našej predajni. Nech sa páči, vstúpte! – presvedčíte sa, že na rozdiel od iných obchodov s farbami  Vám poradíme a ponúkneme najvýhodnejšiu cenu a odbornosť, prístupnosť a rozhľad v širokom sortimente náterových hmôt ktoré sa u nás ponúkajú pre rôzne použitie od základnej stavby, cez výrobky k finalizácii stavebných povrchov, dekorácií fasád, až po dokončovacie práce na strechách. Takisto hľadáme riešenia pre najvhodnješie aplikácie alebo pracovné postupy, spoločne so zástupcami výrobcov organizujeme prezentačné akcie a vzdelávanie v oblasti maliarskych a dekoračných techník. Profesné školenia sú určené komukoľve kto prejaví záujem, avšak našim primárnym cieľom je informovať a hlavne učiť a zdokonaľovať profesionálov zo stavebného odboru.

Od roku 2012 spoločnosť postupe spúšťa ďalšiu svoju "prevádzku" a to elektronický on-line obchod (e-shop) farby-laky s celoslovenským pôsobením v ktorom sa práve nachádzate. Obchod je zameraný na predaj produktov a náterov talianskeho výrobcu ARD vernicci raccanello, SpA, a CHEMOLAK, a.s. Smolenice. Vzhľadom na veľkú konkurenciu v obchode so stavebnými materiálmi a náterovými hmotami, v našom elektronickom obchode sa budeme snažiť udržať nízku cenovú dostupnosť tovaru pre väčšinu zákazníkov hlavne v individuálnej výstavbe. Najpohodlnejší a najefektívnejší spôsob kúpy a predaja tovaru, výhodný pre každého kto má možnosť sa pripojiť na internet. Sami si pohodlnejšie skalkulujete ceny Vašej budúcej investície, podľa čoho sa viete aj rozhodnúť. Neváhajte nakupovať cez náš internetový obchod bez obáv,  spolupracujeme iba so serióznymi partnermi, prípadne nás kontaktujte telefonicky, e-mailom, kontaktným formulárom.

Lokálny dovoz materiálov v rámci Prievidze je už zahrnutý v ponukových cenách a nie je spoplatnený žiadnou dodatočnou sadzbou.

MONET color - preprava tovaru k zákazníkom

MONET color ...garantujeme Vám:

     -   výhodné ceny tovarov ako aj poskytovaných služieb - Kalkuláciu predkladáme po dohode na každú zákazku či
         zadanie samostatne.
     -   šírka ponuky - výrobky sú vo všetkých požadovaných kvalitách (PROFI aj HOBBY)
     -   štandard v poskytovaných službách – je zabezpečený dlhoročnými skúsenosťami, odbornosťou, strojným
         vybavením ako aj našimi zamestnancami či subdodávateľmi, ktorí spĺňajú všetky štandardné kritéria spočívajúce
         v profesionalite a v nadobudnutých zručnostiach.
     -   rýchla dostupnosť tovaru – sklad je blízko Vás, takže nemusíte čakať na to, čo potrebujete
     -   operatívnosť a flexibilitu - v prípade že požadovaný materiály nemáme na sklade v požadovanom množstve,
         dodanie je riešené urýchlene a osobným prístupom ku každej, akokoľvek zanedbateľnej požiadavke nášho
         klienta.
     -   informácie a poradenstvo – u nás nájdete k dispozícii propagačné a informačné materiály, aby ste sa mohli
         pokojne rozhodnúť a v prípade potreby sa aj poradiť

     -   možnosť prenájmu lešenia pre vlastnú realizáciu interiérov a fasád