základné tabuľkové ceny  z  ktorých poskytujeme  individuálne zľavy  e-mail: monet@MONETcolor.sk tel: 0918148007

MONET - základné murárske práce
označenie prevedenie jednoduchý popis prác bez dodávok množst MJ cena bez DPH
Sk/MJ imdividuál
 
  výkop základový pás strojný š.60cm 1 m3 18.00 €
  výkop základová pätka strojná 80cm/h.1m 1 m3 45.00 €
  dočistenie základ pásu ručné š.60cm 1 mb 9.00 €
  dočistenie základ pätky ručné š.80cm/h.1m 1 m2 15.00 €
  násypy zo štrkopieskov vč. zhutňovania 1 m3 10.00 €
 
murovanie betónovými tvárnicami PREMAC 1 m3 29.00 €
  betonáže základových pásov, pätiek, múrov 1 m3 25.00 €
  viazanie betonárskej ocele v základových konštr 1 kg 0.35 €
  viazanie betonárskej ocele schodiská 1 kg 0.35 €
  viazanie betonárskej ocele vodorovné konštrukcie 1 kg 0.35 €
  zhotovenie výstuže KARI sieťami 1 kg 0.35 €
  betonáže vencov, podkladných dosiek 1 m3 35.00 €
  vyhotovenie debnení základov tradičných 1 m2 15.00 €
  rozoberanie debnení tradičných 1 m2 2.00 €
  vyhotovenie debnení vencov, trámov, prekladov 1 m2 15.00 €
  montáž podper debnení stropov 1 m2 3.00 €
  demontáž podper debnení stropov 1 m2 0.70 €
  vyhotovenie debnení schodiska priamočiar vč. podpery 1 m2 35.00 €
  rozoberanie debnení schodiska priamočiar vč. podpery 1 m2 5.00 €
  murovanie obvodového muriva pórobetón 1 m3 23.90 €
  murovanie alebo búranie priečok bez pílenia 1 m2 8.00 €
  murovanie rohov a kútov, zlomov /pílenie/ 1 mb 4.00 €
  prímurovky izolačné 1 m2 7.00 €
  osadenie prefabrikovaných prekladov (do 100kg) 1 ks 8.00 €
  murovanie komínov s komplet systémov 1 mb 25.00 €
  rozkladanie prefabrikovaného stropu 1 m2 15.00 €
  vyhotovenie cementového poteru (bez materiálu) 1 m2 12.00 €
  vyhotovenie nivelačnej stierky (bez materiálu) 1 m2 6.00 €
  osadzovanie drobných predmetov pred betonom 1 ks 4.50 €
 
hydroizolácie náterom asfaltovým 1 m2 2.00 €
  hydroizolácie natavením pásov asfaltových 1 m2 6.00 €
 
  uloženie drenážnej rúry vč.geotextilie 1 mb 10.00 €
  osadenie nopovej fólie š.do 50cm 1 mb 4.00 €
 
 
 
MONET - práce vŕtania a rezania železobetónu
označenie prevedenie jednoduchý popis prác bez dodávok množst MJ cena bez DPH
Sk/MJ imdividuál
 
vŕtanie priemeru 16-20mm 1 cm 0.70 €
  vŕtanie priemeru 30-35mm 1 cm 0.85 €
  vŕtanie priemeru 42mm 1 cm 1.00 €
  vŕtanie priemeru 62mm 1 cm 1.15 €
  vŕtanie priemeru 112mm 1 cm 1.55 €
  vŕtanie priemeru 132mm 1 cm 1.80 €
  vŕtanie priemeru 152mm 1 cm 1.95 €
  vŕtanie priemeru 254mm 1 cm 3.00 €
  vŕtanie priemeru 300mm 1 cm 3.50 €
  rezanie hrúbky steny 100mm 1 mb 35.00 €
  rezanie hrúbky steny 150mm 1 mb 48.00 €
  rezanie hrúbky steny 200mm 1 mb 60.00 €
  rezanie hrúbky steny za každých ďalších 100mm 1 mb 15.00 €
    (nutné zabezpečiť prítok vody a vyznačenie otvorov)
 
 
 
 
MONET - maliarske a pridružené murárske práce
označenie prevedenie jednoduchý popis prác množst MJ cena bez DPH
Sk/MJ imdividuál
 
odstránenie podkladnej omietky 50-100% plochy 1 m2 6.50 €
  odstránenie nesúdržných omietok 50-100% 1 m2 2.20 €
  odstránenie nesúdržnej starej maľby interiéru 1 m2 1.20 €
  oškrabanie nesúdržného náteru fasády 1 m2 2.00 €
  odsekanie obkladov 1 m2 14.90 €
  búranie otvorov v paneli 1 m3 1495.00 €
  vybúranie a odvoz umakartového jadra 1 kus 150.00 €
  tmelenie akrylátovým tmelom 1 mb 1.00 €
  vyspravenie časti plochy murárske (rozsah) 1 m2 8.90 €
vyspravenie časti plochy maliarske (rozsah) 1 m2 2.85 €
  izolovanie zatečených stien 1 m2 2.45 €
  osadenie ALU rohovníkov 1 mb 1.95 €
  prekrývanie maliarskou páskou 1 mb 0.60 €
  zakrývanie podlahových plôch papierom 1 m2 0.70 €
  zakrývanie / ochrana plôch maliarskou fóliou 1 m2 0.70 €
 
 
  ostatné montážne práce nezahrnuté 1 hod 9.99 € dohoda
 
 
100% prednástrek 100% cement /váp-cem/ na mur. podklady 1 m2 2.80 €
 omietka jadrová hrubá cementová do 20mm. Cena bez materiálu 1 m2 4.80 €
stierka vystuženie armovacou tkaninou cementová stierka 1 m2 3.00 €
stierka vyrovnávacia stierka do 4mm pod povrchové úpravy 1 m2 3.50 €
stierka sádrová brúsená hladká. Cena bez materiálu 1 m2 4.80 €
stierka filcovaná jemná štuková  2mm. Cena bez materiálu 1 m2 4.80 €
 omietka štrukturovaná rýhovaná. Cena bez materiálu 1 m2 4.80 €
 
    penetračný náter pre spevnenie podkladu, alebo vytvorenie adhézneho premostenia a eliminovanie savosti podkladu. Cena bez materiálu 500 m2 0.66 €  
penetrácie bezfarebne 1000 m2 0.60 €
  viac m2 0.55 € dohoda
izolačné napúšťanie bezfarebne izolovanie narušeného podladu syntetickým (nitrocelulózovým) izolačným náterom 1 m2 1.70 €
  bezfarebne spevňovanie nesúdržného podkladu silikátovým spevňovacím hĺbkovým náterom 1 m2 1.70 €
omietky kotviaci náter - rikombi / betónkontakt pre viazanie porchovej úpravy na náročné podklady 1 m2 1.80 €
sádrokartón podkladný náter pod pastovité omietky 1 m2 1.80 €
  pačokovanie vápenným mliekom 1 m2 0.80 €
    klasickým hlinkovým náterom alebo akrylátovými disperziami lacných výrobcov v bielom odtieni. Cena je bez použitého materiálu 250 m2 0.96 €  
maľba jednofarebne 500 m2 0.86 €
interiér 1000 m2 0.80 €
omietky viac m2 0.73 € dohoda
  viacfarebne príplatok za styk farieb 1 bm 0.43 €
    interiérové akrylátové náterové hmoty umývateľné od výrobcov ARD, BAUMIT, HELIOS, JUB, TELURIA. Cena je bez použitého materiálu 250 m2 1.55 €  
maľba jednofarebne 500 m2 1.40 €
interiér 1000 m2 1.30 €
omietky viac m2 1.15 € dohoda
  viacfarebne príplatok za styk farieb 1 bm 0.63 €
    interiérové latexové a akrylátové nátery umývateľné. Cena je bez použitého materiálu. 250 m2 2.00 €  
náter jednofarebne 500 m2 1.90 €
interiér 1000 m2 1.80 €
sádrokartón A viac m2 1.75 € dohoda
hladké stierky viacfarebne príplatok za styk farieb 1 bm 0.63 €
  príplatok za triedu zložitosti /drsný podklad brizolit % 50.0% dohoda
    fasádne náterové hmoty umývateľné silikátové akrylátové, vinylové alebo silikónové na exteriérové použitie. Cena je bez použitého materiálu. 250 m2 2.20 €  
maľba jednofarebne 500 m2 2.00 €
exteriér 1000 m2 1.90 €
interiér viac m2 1.85 € dohoda
sádrokartón H2 viacfarebne príplatok za styk farieb 1 bm 0.63 €
  príplatok za triedu zložitosti /drsný podklad brizolit % 50.0% dohoda
 

stierka-dekor

nerovnorodý

ard-lime R stierka s mramorovým efektom steny pre 10 m2 40.00 €  

interiér

odtieň

náročnejšie vyhotovenie interiérov. Cena je vrátane 100 m2 31.50 €

exteriér

dodania potrebného množstva materiálu /strop +20%/ viac m2 25.00 € dohoda
 
    créative fasádny silikátový náter starobylého vzhľadu. Cena je za prácu vrátane dodania potrebného množstva materiálu, v stenách /strop +20%/ 500 m2 9.30 €  
náter-dekor jednofarebne 1000 m2 8.80 €
interiér viac m2 8.30 € dohoda
  viacfarebne príplatok za styk farieb 1 bm 1.35 €
 
MONET - natieračské práce
označenie prevedenie jednoduchý popis prác množst MJ cena bez DPH
Sk/MJ imdividuál
 
konštrukcie syntetický náter/nástrek kov konštrukcií 1xZákl 1 m2 3.65 €
  syntetický náter/nástrek kov konštrukcií 2xEmail 1 m2 2.00 €
  náter/nástrek klampiarskych výrobkov 1 m2 2.85 €
  náter zárubní 1 ks 6.50 €
  náter radiátorov 1 m2 4.30 €
  náter stupačky 1 bm 1.00 €
  olejový náter sokla + 1 základ latexový 1 m2 4.00 €
  olejový náter stolárskych výrobkov 1 m2 8.00 €
  protipožiarny náter bez materiálu 1 m2 8.70 € dohoda
  reaktívny náter pozinkovaných plechov 1 m2 5.00 €
  konštrukčný náter/nástrek vrchný  bez materiálu 1 m2 2.85 €
  odstránenie starého náteru 1 m2 4.30 €
vyhotovenie opravy náteru dverí plných komplet 1 kus 43.00 €
  obrúsenie zárubní 1 ks 3.00 €
  príplatok pre práce vo výškach horolezecky % 100 dohoda
 
MONET - tapetárske práce
označenie prevedenie jednoduchý popis prác množst MJ cena bez DPH
Sk/MJ imdividuál
 
  odstránenie tapiet oškrabaním /7,- €/h/ 1 m2 3.69 € dohoda
interiér tapety papierové tapety 1 m2 5.59 €
  vliesové tapety 1 m2 5.59 €
  vinylové tapety štandardné 1 m2 5.59 €
  vinylové tapety ťažké 1 m2 6.69 €
  sklotextilné tapety premaľovateľné 1 m2 6.69 €
  textilné tapety ťažké 1 m2 7.69 €
  príplatok za zvislé ukončenia alebo zlomy 1 mb 2.60 €
  pre obtiažnosť malých plôch, ník, výklenkov 50-100 % dohoda
  tapetovanie zárubne oceľovej/drevenej 1 kus 58.00 €
  bordúra všetky prevedenia 1 bm 1.55 €
 
  zľava z tapetovacích prác pri zakúpení tapiet 1 % 10.00
 
 
MONET - štukatérske a špeciálne murárske práce
označenie prevedenie jednoduchý popis prác množst MJ cena bez DPH
Sk/MJ imdividuál
 
interiér polystyrén lepenie líšt a ríms, tmelenie 1 bm od 3.50 €
interiér polyuretán lepenie líšt a ríms, tmelenie 1 bm od 3.50 €
interiér sádra-alabaster lepenie líšt a ríms, tmelenie 1 bm od 4.00 €
interiér všetky dopracovanie detailov /cca 50-100% ceny lišty/ 1 bm podľa zložitosti
exteriér polystyrén+kleb osadenie na fasáde 1 bm 4.00 €
exteriér cement osadenie na fasáde 1 bm 4.65 €
exteriér všetky dopracovanie líšt na fasáde 1 bm 2.00 €
  prenájom lešenia pre fasády 1 m2/deň 0.10 €
 
  zľava z montáže pri zakúpení líšt v našej predajni 1 % 10.00
 
 
MONET - práce položenia dlažby a obkladov
označenie prevedenie jednoduchý popis prác množst MJ cena bez DPH
Sk/MJ imdividuál
 
interiér položenie dlažby 1 m2 14.00 €
  interiér uloženie dlažby kosoúhlo /príplatok k položeniu/ 1 m2 6.00 €
  interiér uloženie obkladov stien 1 m2 15.00 €
  interiér uloženie mozaikových pásov 1 m2 20.00 €
  interiér soklík z dlažby 1 bm 1.70 €
interiér špárovanie dlažby a obkladov 1 m2 1.00 €
  interiér osadenie listely a bombáta 1 bm 5.00 €
  interiér vykružovanie otvorov 1 kus 5.00 €
  exteriér vyhotovenie obkladov stien hutným obkladom 1 m2 23.50 €
exteriér úprava podkladu pod zámkovou dlažbou 1 m2 2.50 €
exteriér položenie podložia pod zámkovú dlažbu do 15cm 1 m2 6.00 €
exteriér osadenie zámkovej dlažby 1 m2 8.00 €
exteriér osadenie obrubníka chodníkového 1 bm 5.00 €
exteriér osadenie obrubníka cestného 1 bm 6.50 €
  exteriér osadenie žľabov 1 bm 6.90 €
  exteriér osadenie palisád akejkoľvek veľkosti 1 bm 8.50 €
  ukončovanie detailov
 
 
MONET - montážne sádrokartonárske práce
označenie prevedenie jednoduchý popis prác bez zahrnutia materiálu množst MJ cena bez DPH
Sk/MJ imdividuál
 
interiér výška do 2,65m pevné predsadené steny, rovné vrátane líšt 1 m2 7.65 €
  pevné steny lepené priamo na podklad /rovný/ 1 m2 6.65 €
  pevné stropné podhľady zavesené jednoduché 1 m2 7.65 €
  pomocná konštrukcia zavesených podhľadov 1 m2 2.00 €
  pevné stropné podhľady v podkroví 1 m2 9.00 €
  kazetové stropné podhľady zavesené jednoduché 1 m2 8.30 €
  priečky SKD bez izolácie a inštalácií 1 m2 10.95 €
  založenie každého ďalšieho plášťu z dosky SKD 1 m2 3.35 €
založenie izolácie do priečky a predsteny 1 m2 1.85 €
  založenie tepelnej izolácie krovu /cena za 1 vrst/ 1 m2 2.20 €
demontáž SKD predsteny, stropov a kaziet 1 m2 10.00 € dohoda
príprava konštrukcie pre osadenie svietidla 1 kus 4.00 €
osadenie parozábranovej fólie 1 m2 1.25 €
osadenie zárubne SKD 1 kus 23.00 €
  vyhotovenie podhľadových zložitostí 1-100 1 mb 5.00 €
  pri konštrukcii nad 2,50m výšky lešenie pracovné 1 m2 0.50 €
  presuny hmôt v mieste stavby 1 t 35.00 €
 
 
MONET - murárske práce zatepľovania fasády
označenie prevedenie jednoduchý popis prác bez zahrnutia materiálu množst MJ cena bez DPH
Sk/MJ imdividuál
 
fasáda osadenie zateplenia komplet KOMPLET CENNÍK 1 m2 9.63 €
  príplatok za špalety /% zložitosť vyhotovenia/ 1 mb 5.00 €
  príplatok za vyrovnávanie fasády 1 m2 2.40 €
detaily pod parapetom alebo atikou 1 mb 1.90 €
vyhotovenie šambrám okrasných (od zložitosti) 1 mb 2.00 €
zapracovanie hromozvodu do chráničky 1 mb 1.70 €
lešenie použitie, nájom, montáž a demontáž 1 m2 3.95 €
  presuny hmôt do výšky 1 % 3-5.0 %
 
každá zákazka je špecifická, preto ku každej pristupujeme individuálne - vyhotovením konkrétnej cenovej ponuky

k individuálnym realizáciam sa pripočítavajú dopravné náklady podľa použitého vozidla TU

www.MONETcolor.sk / tel: 0918 148007